ארכיב קבצים עבור �������� �������� ���������� ������������ מספר: 2021009

נמצאו 4 תוצאות מתאימות

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
סדר יום לישיבת ועדת משנה רישוי ותכנון מספר 2021009 סדר יום 19/09/2021 סדר יום
חוות דעת מהנדס תכנית 609-0724252 צרופות לסדר יום פרוטוקול 19/09/2021 צרופות לסדר יום פרוטוקול
חווד יועמש 29.9.2021.pdf 29/09/2021
החלטות ועדת משנה רישוי ותכנון מספר 2021009 פרוטוקול 03/10/2021 פרוטוקול