עדכונים

  • אתר הנדסי חדש

    תושבים יקרים,

    ברוכים הבאים לאתר הוועדה החדש של הוועדה לתכנון ובניה נתיבות

מידע כללי

חדשות

  • עבודה במערכת רישוי זמין - 29/01/2020

    הנחיות לעבודה במערכת "רישוי זמין" ניתן למצוא באתר מינהל התכנון: שער המידע לרישוי ולבנייה, ניתן גם לפנות למשרדי הוועדה לקבלת הנחיות לעבודה במערכת, בטלפון: 08-9938749

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה בלבד.