טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
228.2551
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1 === א ג ר ת ב נ י ה === מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 302.04 302.04
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.100 בניה או שימוש חורג מ"ר 32.62 32.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.101 התקנת מערכת פוטו וולטאית לייצור חשמל(עד 10,000 מ" מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.102 התקנת מערכת פוטו וולטאית לייצור חשמל(מעל 10,000 מ מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 32.62 32.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.142 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 32.72 32.72
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.143 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.62 3.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות כ"ע 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 302.04 302.04
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 60.41 60.41
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.01 אגרת בניין ציבורי-ישנה 1.61 1.61
אגרת בניה אגרות בניה 1.02 אגרת בניה מקלט,מחסן,חדר מדריגות-ישנה 4.50 4.50
אגרת בניה אגרות בניה 1.03 אגרת בניה-מבני תעשיה-ישנה מ"ק 1.61 1.61
אגרת בניה אגרות בניה 1.04 אגרת בניה-בתי עסק-ישנה 29.73 29.73
אגרת בניה אגרות בניה 1.05 אגרת בניה-תוספת מגורים ישנה 19.87 19.87
אגרת בניה אגרות בניה 1.06 אגרת בניה דירה עד 45 מ"ר-ישנה 5.90 5.90
אגרת בניה אגרות בניה 1.07 סעיף מחוק - הסבה ל 104 מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.08 אגרת בניה דירה 46 - 90 מ"ר - ישנה 11.28 11.28
אגרת בניה אגרות בניה 1.09 אגרת בניה דירה 91 - 100 מ"ר - ישנה 14.94 14.94
אגרת בניה אגרות בניה 1.10 אגרת בניה דירה 101 מ"ר ומעלה - ישנה 37.23 37.23
אגרת בניה אגרות בניה 1.11.0 אגרת מינימום יח' 119.21 119.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.12 מכלי דלק יח" מ"ק - ישנה מ"ק 5.90 5.90
אגרת בניה אגרות בניה 1.13 עבודות הריסה- ישנה יח' 176.17 176.17
אגרת בניה אגרות בניה 1.14 אגרת מינימום- ישנה יח' 120.84 120.84
אגרת בניה אגרות בניה 1.15 אגרת בניה מרפסת,סגירת מרפסת-ישנה 7.34 7.34
אגרת בניה אגרות בניה 1.15.0 שינוי בתכניות בניה המצורפות להיתר יח' 187.89 187.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.16 אגרת להקמת קירות פנימיים לבניין קיים-ישנה 1.76 1.76
אגרת בניה אגרות בניה 1.17 אגרת לפתיחת פתח בקיר קיים - ישנה יח' 16.99 16.99
אגרת בניה אגרות בניה 1.18 החזר אגרה בגין ביטול היתר מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.19 סעיף מחוק - הסבה ל 104 מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.19.0 אגרת מינימום לבקשה להיתר יח' 499.87 499.87
אגרת בניה אגרות בניה 1.20 סלילת דרך או מדרכה - ישנה 0.67 0.67
אגרת בניה אגרות בניה 1.21 עבודות עפר,חפירה או מילוי- ישנה מ"ק 0.67 0.67
אגרת בניה אגרות בניה 1.34.0 אגרה לבניינים ציבוריים 1.62 1.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.38.1 אגרת בניה דירה עד 45 5.69 5.69
אגרת בניה אגרות בניה 1.38.2 אגרת בניה דירה עד 65 8.57 8.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.38.3 אגרת בניה דירה עד 90 11.02 11.02
אגרת בניה אגרות בניה 1.38.4 אגרת בניה דירה מ-90 מ"ר עד 100 מ"ר חדש 14.41 14.41
אגרת בניה אגרות בניה 1.38.5 אגרת בניה דירה מ-100 35.86 35.86
אגרת בניה אגרות בניה 1.39.0 אגרת תוספת מגורים 19.21 19.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.40 אגרת בנייה לכלל היעודים 31.43 31.43
אגרת בניה אגרות בניה 1.40.0 אגרת בניה לכלל היעודים 31.43 31.43
אגרת בניה אגרות בניה 1.41.0 אגרת בניה - מקלט, מחסן, חדר מדרגות 4.29 4.29
אגרת בניה אגרות בניה 1.42.0 בנין על מגרש שעליו תחנת חשמל 15.10 15.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.42.1 אגרת בניה - מבני תעשיה מ"ק 1.58 1.58
אגרת בניה אגרות בניה 1.42.2 בניין על מגרש שעליו תחנת דלק 14.46 14.46
אגרת בניה אגרות בניה 1.42.3 מגרש שעליו תחנת דלק לכל מ"ר 1.56 1.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.42.5 מכלי דלק יח" מ"ק מ"ק 5.65 5.65
אגרת בניה אגרות בניה 1.43.0 אגרת בניה - בתי עסק 28.64 28.64
אגרת בניה אגרות בניה 1.55.5 אגרת בניה לרישוי זמין 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.60.0 אגרה להקמת קירות פנימיים לבניין קיים 1.69 1.69
אגרת בניה אגרות בניה 1.61.0 אגרה לפתיחת פתח בקיר קיים,הרחבתו או סתימתו כ"פ 16.89 16.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.63.0 בניית גג משופע על בניין קיים. 11.64 11.64
אגרת בניה אגרות בניה 1.69.0 הוספת יציע בבית עסק 28.91 28.91
אגרת בניה אגרות בניה 1.70.0 אגרת בניית מרפסת,סגירת מרפסת,פרגולה... 7.10 7.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.71.1 יציקה או בניה של יסודות-נפח היחידה עד 5 מע"ק יח' 33.77 33.77
אגרת בניה אגרות בניה 1.73.0 בניית קיר/גדר כ"ע 0.31 0.31
אגרת בניה אגרות בניה 1.76 סעיף מחוק - הסבה ל 104 מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.77 סעיף מחוק - הסבה ל 104 מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.77.0 סלילת דרך או מדרכה או הרחבתן 0.36 0.36
אגרת בניה אגרות בניה 1.82.0 התקנת תורן,לכל התקנה יח' 34.63 34.63
אגרת בניה אגרות בניה 1.83.0 עבודות עפר-חפירה או מילוי מ"ק 0.36 0.36
אגרת בניה אגרות בניה 1.84.0 עבודות הריסה יח' 169.44 169.44
אגרת בניה אגרות בניה 1.85.1 הנחת צנרת לאספקת מים בקוטר עד "4 כ"ע 0.31 0.31
אגרת בניה אגרות בניה 1.85.2 הנחת צנרת לאספקת מים בקוטר מ - "4 עד "10 כ"ע 0.41 0.41
אגרת בניה אגרות בניה 1.87 סעיף מחוק - הסבה ל 104 מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.87.0 התקנת תעלת ניקוז כ"ע 0.41 0.41
אגרת בניה אגרות בניה 1.88 סעיף מחוק - הסבה ל 104 מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.88.0 התקנת תעלת ביוב או צנרת ביוב בכל קוטר כ"ע 0.31 0.31
אגרת בניה אגרות בניה 1.90.0 התקנת צנרת עילית/תחתית או מתיחת כבלים לכל מ"א. כ"ע 0.28 0.28
אגרת בניה אגרות בניה 1.91.0 כל עבודה הטעונה היתר שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו יח' 116.65 116.65
אגרת בניה אגרות בניה 1.92.0 אגרה מוערכת(על חשבון אגרה סופית) מ"י 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה יח' 1.00 1.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.00.131 אגרת מידע 191.00 191.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.00.132 אגרת מידע לשתי חלקות צמודות 309.00 309.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.00.133 אגרת מידע לכל חלק נוספת 97.00 97.00
היטלי פיתוח היטל פיתוח מגרשים 10 פ י ת ו ח ב מ ג ר ש י ם - עבודה מיוחדת. 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל פיתוח מגרשים 10.10 פיתוח מגרשים לנכס לכל מ"ר משטח הקרקע. 10.25 11.09
היטלי פיתוח היטל פיתוח מגרשים 10.11 פיתוח במגרשים לנכס מגורים לכל מ"ר משטח הבנין. 8.61 9.32
היטלי פיתוח היטל ישן מול חדש 11.00 ישן מול חדש. יח' 6,042.00 6,539.49
היטלי פיתוח היטל ישן מול חדש 11.10 ישן מול חדש. יח' 6,240.00 6,753.80
היטלי פיתוח היטל ישן מול חדש 11.11 ישן מול חדש - נתיבות מערב יח' 7,007.89 7,291.13
היטלי פיתוח היטל ישן מול חדש 11.12 ישן מול חדש-מחיר למשתכן יח"ד 3,000.00 3,000.00
היטלי פיתוח היטל חיבור חשמל 12.10 חיבור חשמל ליח"ד בנה בתך. יח' 4,500.00 4,962.77
היטלי פיתוח היטל חיבור חשמל 12.11 חיבור חשמל ליח"ד בניה טורית ורוויה. יח' 2,500.00 2,705.85
היטלי פיתוח היטל השתתפות וקדם מימון 13 השתתפות וקדם מימון. 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל השתתפות וקדם מימון 13.10 השתתפות וקדם מימון למ"ר קרקע. 35.63 39.29
היטלי פיתוח היטל השתתפות וקדם מימון 13.11 השתתפות וקדם מימון למ"ר בניה. 29.78 32.84
היטלי פיתוח היטל מים 14.10 היטל מוסדות ציבור יח' 8,910.00 9,929.72
היטלי פיתוח היטל מים 14.15 היטל מוסדות ציבור יח' 9,030.00 10,063.46
היטלי פיתוח היטל מים 14.16 מוסדות ציבור-נתיבות מערב יח' 9,073.00 9,439.71
היטלי פיתוח היטל ביוב 2 === ה י ט ל ב י ו ב === מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.01 התקנת ביב ציבורי לבניה 0.30 0.79
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.02 התקנת ביב מאסף לבניה 0.60 1.58
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.03 התקנת מכון טיהור לבניה 0.30 0.79
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.04 התקנת ביב ציבורי לקרקע 0.20 0.53
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.05 התקנת ביב מאסף לקרקע 0.15 0.39
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.06 התקנת מכון טיהור לקרקע 0.10 0.26
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.07 התקנת ביוב ציבורי לבניה - חדש 0.31 0.62
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.08 התקנת ביוב מאסף לבניה - חדש 1.01 2.02
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.09 התקנת מכון טיהור לבניה - חדש 0.27 0.54
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.10 התקנת ביוב ציבורי לקרקע - חדש 0.12 0.24
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.11 התקנת ביוב מאסף לקרקע - חדש 0.27 0.54
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.12 התקנת מכון טיהור לקרקע - חדש 0.15 0.30
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.13 היטל ביב ציבורי לכל מ"ר משטח הבניין של נכס למגורי 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.14 היטל ביב מאסף לכל מ"ר משטח הבנין של נכס למגורים 3.06 4.10
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.15 היטל מכון טיהור ומתקנים אחרים למ"ר משטח הבנין למ 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.16 היטל ביב ציבורי לכל מ"ק מנפח הבנין של נכס אחר מ"ק 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.17 היטל ביב מאסף לכל מ"ק מנפח הבנין של נכס אחר מ"ק 0.81 1.09
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.18 היטל מכון טיהור ומתקנים אחרים לכל מ"ק מנפח הבנין מ"ק 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.19 היטל ביב ציבורי לכל מ"ר משטח הקרקע של נכס 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.20 היטל ביב מאסף לכל מ"ר משטח הקרקע של נכס 1.01 1.35
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.21 היטל מכון טיהור ומתקנים אחרים לכל מ"ר משטח הקרקע 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.22 היטל ביב ציבורי לקרקע 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.23 היטל ביב מאסף לקרקע 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.24 היטל מכון טיהור לקרקע 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.25 היטל ביב ציבורי לכל מ"ר משטח הבניין לנכס מגורים 3.86 4.75
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.26 היטל ביב מאסף לכל מ"ר משטח הבניין לנכס מגורים 3.00 3.69
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.27 היטל מכון טיהור ומתקנים למ"ר משטח נכס למגורים 2.62 3.22
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.28 היטל ביב ציבורי לכל מ"ק מנפח בניין של נכס אחר מ"ק 0.70 0.86
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.29 היטל ביב מאסף לכל מ"ק מנפח בנין של נכס אחר מ"ק 0.60 0.74
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.30 היטל מכון טיהור ומתקנים לכל מ"ק מנפח בניין אחר מ"ק 0.74 0.91
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.31 היטל ביב ציבורי לכל מ"ר משטח הקרקע של נכס 0.84 1.03
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.32 היטל ביב מאסף לכל מ"ר משטח הקרקע של נכס 0.80 0.98
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.33 היטל מכטו טיהור ומתקנים לכל מ"ר משטח הקרקע 0.83 1.02
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.34 היטל ביב ציבורי לכל מ"ר משטח הקרקע 4.70 5.18
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.35 היטל ביב מאסף לכל מ"ר משטח הקרקע 4.11 4.53
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.36 היטל מתקנים ומכון טיהור לכל מ"ר משטח הקרקע. 4.42 4.87
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.37 היטל ביב ציבורי לנכס מגורים לכל מ"ר משטח הבניין 15.56 17.16
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.38 היטל ביב מאסף לנכס מגורים לכל מ"ר משטח הבניין. 13.62 15.02
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.39 היטל מתקנים ומכון טיהור לנכס מגורים לכל מ"ר משטח 14.65 16.16
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.40 היטל ביב ציבורי לנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין. מ"ק 4.15 4.58
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.41 היטל ביב מאסף לנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין. מ"ק 3.63 4.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.42 היטל מתקנים ומכון טיהור בנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנ מ"ק 3.90 4.30
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.50 היטל ביב ציבורי לכל מ"ר משטח הקרקע לנכס 0.49 0.52
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.51 היטל ביב מאסף לכל מ"ר משטח הקרקע של נכס 0.47 0.50
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.52 היטל מכון טיהור לכל מ"ר משטח הקרקע של נכס 0.49 0.52
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.53 היטל ביב ציבורי לכל מ"ק מנפח בניין של נכס אחר מ"ק 0.41 0.43
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.54 היטל ביב מאסף לכל מ"ק מנפח הבניין של נכס אחר מ"ק 0.35 0.37
היטלי פיתוח היטל ביוב 2.55 היטל מכון טיהור לכל מ"ק מנפח הבניין של נכס אחר מ"ק 0.43 0.45
היטלי פיתוח היטל ביוב - תאגיד 2.80.0 ==== היטל ביוב - תאגיד === מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב - תאגיד 2.80.1 היטל ביב ציבורי לכל מ"ר משטח הבניין לנכס מגורים 3.33 4.09
היטלי פיתוח היטל ביוב - תאגיד 2.80.2 היטל ביב מאסף לכל מ"ר משטח הבניין לנכס מגורים 2.59 3.18
היטלי פיתוח היטל ביוב - תאגיד 2.80.3 היטל מכון טיהור ומתקנים למ"ר משטח נכס למגורים 2.26 2.78
היטלי פיתוח היטל ביוב - תאגיד 2.80.4 היטל ביב ציבורי לכל מ"ק מנפח בניין של נכס אחר מ"ק 0.60 0.74
היטלי פיתוח היטל ביוב - תאגיד 2.80.5 היטל ביב מאסף לכל מ"ק מנפח בניין של נכס אחר מ"ק 0.52 0.64
היטלי פיתוח היטל ביוב - תאגיד 2.80.6 היטל מכון טיהור ומתקנים לכל מ"ק מנפח בניין אחר מ"ק 0.64 0.78
היטלי פיתוח היטל ביוב - תאגיד 2.80.7 היטל ביב ציבורי לכל מ"ר משטח הקרקע של הנכס 0.72 0.89
היטלי פיתוח היטל ביוב - תאגיד 2.80.8 היטל ביב מאסף לכל מ"ר משטח הקרקע של הנכס 0.69 0.85
היטלי פיתוח היטל ביוב - תאגיד 2.80.9 היטל מכון טיהור ומתקנים לכל מ"ר משטח הקרקע 0.72 0.88
היטלי פיתוח היטל מים 3 === ח י ב ו ר ל ר ש ת ה מ י ם === מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מים 3.01 חיבור לכל יח' דיור, עסק יח' 340.00 893.84
היטלי פיתוח היטל מים 3.02 חיבור לכל יח' מלאכה, תעשיה יח' 360.00 946.42
היטלי פיתוח היטל מים 3.03 התקנת מונה יח' 145.00 303.36
היטלי פיתוח היטל מים 3.04 היטל לחיבור רשת פרטית יח' 450.00 898.64
היטלי פיתוח היטל מים 3.05 חיבור לכל יח' מלאכה,תעשיה,מסחר יח' 500.00 998.49
היטלי פיתוח היטל מים 3.06 היטל לחיבור רשת פרטית יח' 367.95 459.31
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4 === ה נ ח ת צ י נ ו ר ו ת === מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.01 היטל להנחת צנרת בנכס עד 500 מ"ר קרקע מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.02 היטל להנחת צינורות למ"ר קרקע 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.03 היטל להנחת צינורות למ"ר בניה למגורים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.04 היטל להנחת צינורות למ"ר בניה שלא למגורים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.05 היטל להנחת צינורות למ"ר קרקע - חדש 3.31 6.61
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.06 היטל להנחת צינורות למ"ר בניה מגורים - חדש 23.86 31.52
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.07 היטל להנחת צינורות למ"ר בניה שאינו למגורים - חדש 19.98 39.90
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.08 היטל הנחת צינורות לנכס מגורים לכל מ"ר משטח הבניין 38.00 47.44
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.09 היטל הנחת צינורות לנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 10.13 12.65
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.10 היטל הנחת צינורות לנכס לכל מ"ר משטח הקרקע 6.00 7.49
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.11 היטל הנחת צנרת לנכס מגורים לכל מ"ר משטח הבניין 8.07 9.93
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.12 היטל הנחת צנרת לנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 2.13 2.62
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.13 היטל הנחת צנרת לנכס לכל מ"ר משטח הקרקע 1.26 1.55
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.14 היטל הנחת צנרת מים לכל מ"ר משטח הקרקע. 7.29 8.04
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.15 היטל להנחת צנרת לנכס מגורים לכל מ"ר משטח הבניין. 46.15 50.90
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.16 היטל להנחת צנרת לנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין. מ"ק 12.13 13.38
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.20 היטל הנחת צנרת לכל מ"ר משטח הקרקע של נכס 1.20 1.27
היטלי פיתוח היטל הנחת צינורות 4.21 היטל הנחת צנרת לכל מ"ק מנפח הבנין של נכס אחר מ"ק 1.25 1.32
היטלי פיתוח היטל מים - תאגיד 4.80.0 === היטל מים - תאגיד === מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מים - תאגיד 4.80.1 היטל חיבור לרשת פרטית כ"פ 387.93 774.69
היטלי פיתוח היטל מים - תאגיד 4.80.2 חיבור לכל יח' מלאכה ,תעשיה,מסחר יח' 431.03 860.77
היטלי פיתוח היטל מים - תאגיד 4.80.3 היטל הנחת צנרת לנכס מגורים לכל מ"ר משטח הבניין 6.96 8.56
היטלי פיתוח היטל מים - תאגיד 4.80.4 היטל הנחת צנרת לנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 1.84 2.26
היטלי פיתוח היטל מים - תאגיד 4.80.5 היטל הנחת צנרת לנכס לכל מ"ר משטח הבניין 1.09 1.34
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.00 היטל סלילת רחובות מ"י 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.01 היטל סלילת כבישים לכל מ"ר משטח הקרקע 15.19 18.96
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.02 היטל סלילת כבישים בנכס למגורים לכל מ"ר משטח הבני 23.40 29.21
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.03 היטל סלילת כבישים בנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין מ"ק 7.55 9.42
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.04 היטל סלילת מדרכה לכל מ"ר משטח הקרקע 8.94 11.16
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.05 היטל סלילת מדרכה בנכס למגורים לכל מ"ר משטח הבניה 18.32 22.87
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.07 היטל סלילת מדרכה בנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין מ"ק 4.25 5.31
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.08 היטל סלילת כבישים לכל מ"ר משטח הקרקע 8.33 10.25
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.09 היטל סלילת כבישים לנכס מגורים לכל מ"ר משטח הנכס 12.83 15.78
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.10 היטל סלילת כבישים בנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 4.50 5.53
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.11 היטל סלילת מדרכה לכל מ"ר משטח הקרקע 4.90 6.03
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.12 היטל סלילת מדרכה בנכס למגורים לכל מ"ר משטח הבניין 10.05 12.36
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.13 היטל סלילת מדרה בנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 2.65 3.26
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.14 היטל סלילת כבישים לכל מ"ר משטח הקרקע 47.61 52.51
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.15 היטל סלילת כבישים לנכס מגורים לכל מ"ר משטח הבניין 97.64 107.68
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.16 היטל סלילת כבישים לנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבניין. מ"ק 26.04 28.72
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.17 היטל סלילת מדרכות לכל מ"ר משטח הקרקע. 28.00 30.88
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.18 היטל סלילת מדרכות בנכס מגורים לכל מ,ר משטח הבנין. 57.40 63.30
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.19 היטל סלילת מדרכות לנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין. מ"ק 15.30 16.87
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.20 היטל סלילת כבישים לכל מ"ר משטח הקרקע של נכס 4.87 5.14
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.21 היטל סלילת כבישים לכל מ"ק מנפח הבניין של נכס אחר מ"ק 2.63 2.77
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.22 היטל סלילת מדרכה לכל מ"ר משטח הקרקע לנכס 2.85 3.01
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.23 היטל סלילת מדרכה לכל מ"ק מנפח הבניין של נכס אחר מ"ק 1.55 1.63
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.24 היטל סלילת כבישים לכל מ"ר משטח הקרקע של נכס 4.12 4.35
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.25 היטל סלילת כבישים לכל מ"ק מנפח הבניין של נכס אחר מ"ק 1.91 2.02
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.26 היטל סלילת מדרכות לכל מ"ר משטח הקרקע של נכס 2.22 2.34
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.27 היטל סלילת מדרכות לכל מ"ק מנפח הבנייין של נכס אחר מ"ק 1.12 1.19
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.28 היטל סלילת כבישים לכל מ"ר משטח הקרקע 12.87 13.17
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.29 היטל סלילת כבישים לנכס מגורים לכל מ"ר משטח הבניין 26.40 27.01
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.30 היטל סלילת מדרכות לכל מ"ר משטח הקרקע 7.57 7.74
היטלי פיתוח היטל סלילה 6.31 היטל סלילת מדרכות לנכס מגורים לכל מ"ר משטח הבניין 15.52 15.88
היטלי פיתוח היטל תיעול 7.00 === היטל תיעול === 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 7.01 היטל תיעול לכל מ"ר משטח הקרקע 7.09 8.85
היטלי פיתוח היטל תיעול 7.02 היטל תיעול בנכס למגורים לכל מ"ר משטח הבנין 34.21 42.70
היטלי פיתוח היטל תיעול 7.03 היטל תיעול בנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין 8.35 10.42
היטלי פיתוח היטל תיעול 7.04 היטל תיעול לכל מ"ר משטח הקרקע 4.30 5.29
היטלי פיתוח היטל תיעול 7.05 היטל תיעול בנכס מגורים לכל מ"ר משטח הבניין 19.20 23.61
היטלי פיתוח היטל תיעול 7.06 היטל תיעול בנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבניין 4.97 6.11
היטלי פיתוח היטל תיעול 7.07 היטל תיעול לנכס לכל מ"ר משטח הקרקע. 24.44 26.95
היטלי פיתוח היטל תיעול 7.08 היטל תיעול לנכס מגורים לכל מ"ר משטח הבנין. 107.92 119.02
היטלי פיתוח היטל תיעול 7.09 היטל תיעול לנכס אחר לכל מ"ק מנפח הבנין. מ"ק 28.77 31.73
היטלי פיתוח היטל תיעול 7.10 היטל תיעול לכל מ"ר משטח הקרקע של נכס 2.51 2.65
היטלי פיתוח היטל תיעול 7.11 היטל תיעול לכל מ"ק מנפח הבניין של נכס אחר מ"ק 2.90 3.06
היטלי פיתוח היטל תיעול 7.12 היטל תיעול לכל מ"ר משטח הקרקע של נכס 8.20 8.66
היטלי פיתוח היטל תיעול 7.13 היטל תיעול לכל מ"ק מנפח הבניין של נכס אחר מ"ק 8.75 9.24
היטלי פיתוח היטל תיעול 8.00 פ י ת ו ח ש צ " פ י ם - עבודה מיוחדת: מ"י 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 8.10 פיתוח שצ"פים לנכס לכל מ"ר משטח הקרקע. 10/2010 93.53 101.23
היטלי פיתוח היטל תיעול 8.11 פיתוח שצ"פים לנכס מגורים לכל מ"ר משטח הבנין. 78.60 85.07
היטלי פיתוח היטל תיעול 9.00 פ י נ ו י פ ס ו ל ת - עבודה מיוחדת. 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 9.10 פינוי פסולת לנכס לכל מ"ר משטח הקרקע. 25.62 27.73
היטלי פיתוח היטל תיעול 9.11 פינוי פסולת לנכס מגורים לכל מ"ר משטח הבנין. 21.53 23.30
היטלי השבחה היטל השבחה 5 === ה י ט ל ה ש ב ח ה === מ"ר 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 5.01 היטל השבחה מ"י 0.00 0.00
כללי 9.99.001 סעיף 243 א' - עבודה עד 10 מ' מ"ר 10,000.00 10,000.00
כללי 9.99.002 סעיף 243 א' - עבודה מעל 10 עד 25 מ' מ"ר 25,000.00 25,000.00
כללי 9.99.003 סעיף 243 א'- עבודה מעל 25 עד 50 מ' מ"ר 50,000.00 50,000.00
כללי 9.99.004 סעיף 243 א' - עבודה מעל 50 עד 75 מ' מ"ר 100,000.00 100,000.00
כללי 9.99.005 סעיף 243 א' - עבודה מעל 75 עד 100 מ' מ"ר 200,000.00 200,000.00
כללי 9.99.006 סעיף 243 א' - עבודה מעל 100 מ' מ"ר 300,000.00 300,000.00
כללי 9.99.007 סעיף 243 ב' - עבודה מעל 25 עד 50 מ' מ"ר 25,000.00 25,000.00
כללי 9.99.008 סעיף 243 ב'- עבודה מעל 50 עד 75 מ' מ"ר 50,000.00 50,000.00
כללי 9.99.009 סעיף 243 ב' - עבודה מעל 75 עד 100 מ' מ"ר 100,000.00 100,000.00
כללי 9.99.010 סעיף 243 ב' - עבודה מעל 100 מ' מ"ר 150,000.00 150,000.00
כללי 9.99.011 סעיף 243 ד' - עבודה עד 10 מ' מ"ר 10,000.00 10,000.00
כללי 9.99.012 סעיף 243 ד' - עבודה מעל 10 עד 25 מ' מ"ר 25,000.00 25,000.00
כללי 9.99.013 סעיף 243 ד'- עבודה מעל 25 עד 50 מ' מ"ר 50,000.00 50,000.00
כללי 9.99.014 סעיף 243 ד' - עבודה מעל 50 עד 75 מ' מ"ר 100,000.00 100,000.00
כללי 9.99.015 סעיף 243 ד' - עבודה מעל 75 עד 100 מ' מ"ר 200,000.00 200,000.00
כללי 9.99.016 סעיף 243 ד' - עבודה מעל 100 מ' מ"ר 300,000.00 300,000.00
כללי 9.99.017 ע"פ סעיף 243 ד' –תוספת לקנס בעבירה נמשכת (ליום) מ"ר 1,400.00 1,400.00
כללי 9.99.018 סעיף 243 ה'- עבודה מעל 25 עד 100 מ' מ"ר 50,000.00 50,000.00
כללי 9.99.019 סעיף 243 ה' - עבודה מעל 100 מ' מ"ר 100,000.00 100,000.00
כללי 9.99.020 ע"פ סעיף 243 ה' –תוספת לקנס בעבירה נמשכת (ליום) מ"ר 750.00 750.00
כללי 9.99.021 הפרת צו לפי סעיף 216 או לפי סעיף 219 לחוק מ"ר 50,000.00 50,000.00