דבר מהנדס הוועדה

הנהלת העיר והעומד בראשה ראש העיר מר יחיאל זוהר, שמו להם למטרה עיקרית להפוך את העיר נתיבות למרכז עסקים, תעשיה ומגורים ראשי ומשמעותי במטרופולין באר שבע ובדרום הנגב, תוך ניצול היתרונות המובהקים שלה, מיקום מרכזי, נגישות תחבורתית וסביבה טבעית.

בשנת 2017 חתמה עיריית נתיבות על הסכם גג עם ממשלת ישראל לתוספת אלפי יחידות דיור שיוביל לגידול באוכלוסייה לכדי 100,000 תושבים.

מנהל ההנדסה שוקד בימים אלו על קידום והוצאה לפועל של חזון זה, וכן על תוכניות עירוניות ופרויקטים נוספים גדולים וחשובים, אשר הקמתם יהוו נדבך משמעותי משלים בבניית העיר ובפיתוחה ובשיפור איכות החיים בה.

 

במסגרת הערכות זו וכחלק מתוכנית העבודה, מטרות מנהל ההנדסה:

 • שרות מקצועי ויעיל לכל הגורמים בכל תחומי האחריות והסמכות של המנהל.
 • שרות מקצועי, אדיב, יעיל וזמין לכל הציבור בהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה.
 • פיקוח יעיל והדוק על דרישות חוק התכנון והבניה.
 • הטמעת הרפורמה במערכת רישוי זמין.
 • תכנון ופיתוח איכות בדגש על בנייה ציבורית.
 • הקפדה על תכנון ופיתוח איכותי בדגש על מתחמי מגורים.
 • קידום מודעות הציבור לפיתוח בר קיימה.
 • קידום תוכניות להתחדשות עירונית.
 • פיתוח אזורי נופש ופנאי בכל רחבי העיר.
 • שיתוף פעולה עם גופים ממשלתיים ומוסדות ארציים לצורך קידום ופיתוח תשתיות.
 • קידום תוכניות לדיור בר השגה.
 • מידע תכנוני עירוני הנדסי זמין ואמין.
 • ארגון מודרני מתחדש ועדכני- בסביבת עבודה מתוקשבת.

 

על מנת להשיג מטרות חשובות אלו, פועל מנהל הנדסה לקידום יעדים מרכזים וביניהם הכנת תוכנית מתאר כוללנית במקביל להכנת תוכניות ייחודיות להתחדשות עירונית ותכנון מתחמי מגורים, תעסוקה ומסחר חדשים עפ"י המפורט להלן:

 1. תוכנית מתאר כוללנית חדשה לעיר לשנת 2040 הכוללת תוספת שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף של כ-500,000 מ"ר ותוספת של  כ-40,000 יח"ד.
 2. תוכנית מפורטת למתחם 13-14 שכונת "רמות יורם"- הכוללת שימושים מעורבים בהיקף של כ-50,000 מ"ר למסחר ותעסוקה וכ-5,400 יחידות דיור,  התוכנית אושרה למתן תוקף והחל שיווק ופיתוח השכונה.
 3. תוכנית מפורטת למתחם 15-16 "מעלות הנחל"- הכוללת שימושים מעורבים של כ-50,000 מ"ר למסחר ותעסוקה וכ-3,700 יחידות דיור, התוכנית אושרה למתן תוקף.
 4. תוכנית מפורטת למתחם 10-12 שכונת "נווה שרון" – הכוללת שימושים מעורבים של כ-30,000 מ"ר למסחר ותעסוקה וכ-1,200 יחידות דיור. התוכנית אושרה למתן תוקף, פיתוח השכונה בשלבים מתקדמים, השכונה שווקה במלואה ותאוכלס בעוד כ-שנתיים.
 5. תוכנית מפורטת למתחם 10- הכוללת 1,750 יח"ד, התוכנית אושרת למתן תוקף.
 6. תוכנית מפורטת לאזור תעסוקה חדש (פארק טכנולוגי) במערב העיר ל- 200,000 מ"ר, התוכנית אושרה למתן תוקף.
 7. שכונת "נתיבות מערב" לקראת אכלוס סופי בחודשים הקרובים.
 8. שכונת "נתיבות מערב ב'" הכוללת 840 יח"ד בבניה רוויה נמצאת בשלבי ביצוע וצפי לאכלוס - אפריל 2021.
 9. תכנון וביצוע של מוסדות חינוך, דת, קהילה, ספורט, ותרבות, כמענה לפיתוח העיר וגידול באוכלוסייה:
  • היכל תרבות עירוני.
  • מרכז הפעלה וחירום עירוני הכולל מיון קדמי בשלבי ביצוע סופיים.
  • פארק אגם מים בשלבי ביצוע סופיים.
  • מרכז פסגה.
  • מועדוני נוער.
  • גשר ויצמן בשלבי ביצוע סופיים.
  • מקווה מפואר בשכונת "נתיבות מערב"
  • עשרות מוסדות ציבור הכוללים כ-40 כיתות גן, 12 כיתות למעונות יום וחמישה בתי ספר.
  • הקמת פארק בוהו בשיתוף עם קרן קיימת לישראל.
 10. הכנת תוכניות אב לנגישות עירונית למרחב הציבורי ולמבני ציבור.
 11. הכנת תוכנית התחדשות עירונית לעיר הוותיקה.
 12. תוכנית תחבורה ציבורית ושביל אופניים.
 13. שיפור יכולות מערכת המידע הגיאוגרפי והאתר ההנדסי, ככלי עזר לעבודת המנהל והוועדה המקומית והנגישות לציבור. לעשיה חשובה זו שותפים כל עובדי מנהל ההנדסה, העומדים לרשותכם בכל עת, גם באמצעות אתר זה, המאפשר לכם קבלת מידע עדכני, שירות ותקשורת ישירה. נשמח אם תעשו בו שימוש מועיל.בכבוד רב,
אדריכל יצחק כהן
מהנדס העיר